Følgende grupper har rett til fritak for bompenger:

Buss i rute

Ambassadebil

Utrykningskjøretøy