Bruk av bompenger for å finansiere vegutbygging har lang tradisjon i Norge. I og rundt Oslo brukes bompengene til finansiering av utbygging av vei og kollektivtiltak gjennom Oslopakke 3.

Her kan du lese mer om hva bompengene går til.