Tidsdifferensierte takster betyr at det vil koste mer å passere bomringen i Oslo i rushtiden. Dette er også kjent som rushtidsavgift.

Miljødifferensierte takster betyr at de som forurenser mest også skal betale mest i bomringen. Takstene som er fastsatt skiller på elbil, bensin/hybrid og diesel i takstgruppe 1. I takstgruppe 2 skilles det på om kjøretøyet sertifisert etter Euro VI-standard, eller Euro V eller eldre.

Er du usikker på hvilken miljøklasse ditt kjøretøy er i, kan du sjekke det ved å søke opp ditt kjøretøy i tjenesten KJøretøyopplysninger på Statens vegvesen sine nettsider. 

Tids- og miljødifferensierte takster ble innført i bomringen i Oslo 1. oktober 2017.