Det er ikke moms på passeringer i bomstasjoner i Norge, dette gjelder også for Svinesundforbindelsen. 

På fergestrekninger i Norge der du kan bruke AutoPASS-bombrikken din er det moms på de som er innenlands, men de som er mellom land er det ikke moms på. 
I tillegg er det moms på Øresundbroen og Storebæltbroen.