Min side:

  1. Logg deg inn på Min side 
  2. Klikk deg først inn på avtalen det gjelder. Deretter vil alle kontrakter dukke opp. 

Er bilen/bombrikken markert i rødt, betyr det at kontrakten ikke er gyldig. Enten at bilnummeret er fjernet fra bombrikken eller at bombrikken er lukket. 

Mine kjøretøy:

  1. Logg deg inn på Mine kjøretøy 
  2. Klikk deg først inn på administrasjon. Deretter vil alle kontrakter dukke opp. 
    Du kan enkelt få utskrift i excel ved å trykke på det grønne ikonet til høyre for søkefeltet.