Det er ikke moms på bompasseringer i Norge, dette gjelder også Svinesundforbindelsen. På flere av ferjestrekninger i Norge der du kan bruke AutoPASS-brikken er det moms. I tillegg er det moms på bompasseringer i utlandet som Øresundbroen og Storebæltbroen

Faktura for passeringer det er moms knyttet til, vil det være fakturert med inkludert moms. Det står ikke på fakturaen, men du kan få momsbilag inne på Min side. 

Du finner det ved å finne den aktuelle fakturaen. Ha muspekeren over "vis", så kommer det opp alternativ for momsbilag.