For at du skal kunne få 73 % rabatt i våre bomstasjoner i og rundt Oslo, må du ha en bombrikke registrert på bilen. I tillegg må du sende inn denne dokumentasjonen:

  • Alle sidene av vognkortet
  • Løyvedokumentet

I vognkortet må det stå at bilen er en drosje og løyvenummeret må være det samme i løyvedokumentet og vognkortet. 

Fyll ut skjemaet så gir vi deg beskjed når løyve og vognkort er registrert.

Fritak