Med en aktiv AutoPASS-bombrikke får du fritak på utrykningskjøretøyet. 

For å få fritak fyller du ut skjemaet og legger ved kopi av vognkortet og informasjon om hvilket distrikt kjøretøyet er knyttet til. 

Fritak