For å få fritak for buss må du ha en aktiv AutoPASS-avtale knyttet til bomstasjonene bussen kjører gjennom. Kjører bussen gjennom flere bomanlegg må det søkes om fritak for alle disse. Du gjør det ved å opprette tilleggsavtale med de aktuelle bomselskapene og søker fritak på bombrikken du har fått fra oss. 

Du får fritak ved å fylle ut dette skjemaet og legg ved kopi av gyldig konsesjon. 

Fritak