For å få fritak trenger du en aktiv AutoPASS-avtale. Fritaket gjelder for bomstasjoner i Oslo og Bærum.
Fyll ut skjemaet nedenfor. Hvis du ikke har CD-registreringsnummer på bilen trenger vi en skriftlig bekreftelse fra den aktuelle ambassaden på at det er en ambassadebil. Dette kan du legge ved skjemaet ved innsending. 

Fritak