Hvis det ikke lyser når du passerer en bomstasjon kan det hende at du har en bombrikke som ikke fungerer. 

Når det ikke lyser nå du passerer en bomstajson og gjort dette over lenger tid, er det som oftest noe galt med enten bombrikken eller avtalen din. Kontakt oss så kan vi se på hva grunnen er og se om vi skal sende deg ny bombrikke eller ikke.