Alle som har en AutoPASS-brikke får rabatt i mange av de norske anlegg med en AutoPASS-brikke.

I noen bompengeanlegg kan du få større rabatt mot at du betaler et forskuddsbeløp. Dette gjelder for eksempel Nord-Jæren eller Veipakke Salten. Det er også noen du ikke får automatisk rabatt. Er du usikker på om du kjører ofte i bomanlegg hvor det kan lønne seg med tilleggsavtale, finner du en full oversikt på Autopass.no.

Fakta om tilleggsavtale:

  • Får rabatt i anlegg der du automatisk ikke får rabatt med AutoPASS-brikke
  • Du betaler separat til anlegget du har tilleggsavtale med. Du får faktura for passeringer i resten av landet på etterskudd fra oss.
  • Du kan ha så mange tilleggsavtaler du ønsker

 

Du oppretter tilleggsavtale med det aktuelle bompengeselskapet via Min side.

  1. Klikk på "brikker og kjøretøy"
  2. Trykk på "tilleggsavtale som vil stå til høyre.
  3. Velg hvilket bompengeselskap du ønsker å ha tilleggsavtale med.