Hvis du skal bruke bombrikken på en ny bil senere kan du fryse den på Min side. Hvis du ikke skal bruke bombrikken på ny bil senere kan du avslutte den ved å ta kontakte oss. Du vil da få tilbake depositumet. Bombrikken kaster du som elektrisk avfall.