Hvis du ikke skal bruke bombrikken på ny bil kan du avslutte avtalen din og få tilbake depositumet. Det blir enten trukket fra på sluttfaktura hvis det er noe utestående, eller så får du det tilbake på kontoen din innen en uke.

For å avslutte bombrikken kontakter du oss og vi vil hjelpe deg videre. Hvis det er flere bombrikker som skal avsluttes, send e-post til webkunde@fjellinjen.no.