Bomstasjonene som er i Indre ring og Osloringen har innkreving begge veier. Bomstasjoner knyttet til Bygrensen har kun innkreving inn til Oslo.