Har du ikke AutoPASS-avtale?
Når du søker om fritak må du oppgi registreringsnummeret på bilen og brikkenummeret på AutoPASS-brikken din. AutoPASS-brikke bestiller du på Min side for AutoPASS. 

Slik søker du om fritak
Fyll ut skjema under og legg ved bilde av forsiden og baksiden av HC-kortet ditt. Husk at AutoPASS-avtalen til bilen må stå på samme person som HC-kortet står på. Er det en annen person som eier bilen enn HC-kortet står på, går det helt fint. Du trenger ikke å være eier av bilen for å være eier av AutoPASS-avtalen. 

  • Du kan kun ha fritak på én bil. Velg den bilen du bruker mest.

Tilfeller hvor fritaket ditt faller bort

  • Hvis du sier opp AutoPASS-avtalen din
  • Hvis AutoPASS-avtalen din sperres på grunn av inkasso
  • Hvis du bytter AutoPASS-brikke uten å søke om fritak på nytt
  • Hvis gyldigheten på HC-kortet ditt utløper

Hvor gjelder fritaket?
Oslo, Bergen, Nord-Jæren, Hauglandspakken, Miljøpakken i Trondheim, Kristiansand, Vegpakke i Harstad, Bypakke Grenland, Bypakke Nedre Glomma, Førdepakken og Bypakke Bodø. Passeringer utenom disse områdene må betales, men du vil få passeringene til rabattert pris.

 

Marker alle filene du vil sende i dialogboksen