For å kunne søke om fritak må du ha en gyldig AutoPASS-avtale på kjøretøyet du søker om fritak for.

Har du ikke AutoPASS-avtale kan du bestille på Min side for AutoPASS.

Fritaket gjelder for bomstasjoner knyttet til våre annlegg i og rundt Oslo.
Fyll ut skjemaet nedenfor. Hvis du ikke har CD-registreringsnummer på bilen trenger vi en skriftlig bekreftelse fra den aktuelle ambassaden på at det er en ambassadebil. Dette kan du legge ved skjemaet ved innsending. 

Fritak