Du har rett til fritaksavtale på våre anlegg dersom du:

* Motorsykkel, ATV og mopeder er fritatt for betaling og trenger ikke bombrikke.
* Veteranbiler eller andre norskregistrerte biler med korte bilnummer er pålagt å ha bombrikke, men får ikke fritak.