Har du ikke AutoPASS-avtale?
Når du søker om fritak må du oppgi registreringsnummeret på bilen og brikkenummeret på AutoPASS-brikken din. AutoPASS-brikke bestiller du via autopass.no. 

Slik søker du om fritak
Fyll ut skjema under og legg ved følgende vedlegg:

  • Bilde/kopi av forsiden og baksiden av parkeringstillatelsen for forflytningshemmede (HC-kortet)
  • Dokumentasjon på at AutoPASS-avtalen står i samme navn som personen som har fått innvilget parkeringstillatelsen for forflytningshemmet. Dette kan du dokumentere med en bekreftelse fra selskapet du har AutoPASS-avtale med. Vi godtar skjermdump fra Min Side der både søkers navn og brikkenummer fremgår, som dokumentasjon. Det er unntak for barn under 18 år, hvor avtale kan stå på foreldre/verge.

Du kan kun ha fritak på én bil. Velg den bilen du bruker mest. For barn med parkeringstillatelse kan fritaket knyttes til to biler/brikker.

Tilfeller hvor fritaket ditt faller bort

  • Hvis du sier opp AutoPASS-avtalen din
  • Hvis AutoPASS-avtalen din sperres på grunn av inkasso
  • Hvis du bytter AutoPASS-brikke uten å søke om fritak på nytt
  • Hvis gyldigheten på HC-kortet ditt utløper

Hvor gjelder fritaket?
Fritak for forflytningshemmede gjelder kun i bomringer rundt byområder, se fullstendig oversikt på autopass.no.

 

Marker alle filene du vil sende i dialogboksen