For å søke om fritak for buss må du ha en gyldig AutoPASS-avtale knyttet til kjøretøyet. Fjellinjen kan bare innvilge fritak for våre bomstasjoner. Kjører bussen gjennom flere bomanlegg må det søkes om fritak hos bompengeselskapene som eier disse bomanleggene. 

Du får fritak ved å fylle ut dette skjemaet og legg ved kopi av gyldig konsesjon. 

Fritak