Med AutoPASS-avtale fra Fjellinjen får du rabatt fra første bompassering. Avtalen er gyldig fra i dag – bombrikken monterer du når du får den i posten.

AutoPASS-avtalen fra Fjellinjen er gyldig i hele Skandinavia og alle bompasseringer kommer på en samlet faktura fra oss.

Velg alternativet som passer for deg:

Lastebil  Jeg er ny AutoPASS-kunde, tung bil

Bil  Jeg er ny AutoPASS-kunde, lett bil

Person         Jeg er AutoPASS-kunde