Resultatene kjennetegnes av stabile inntekter, høy kontantstrøm, forutsigbare kostnader, lavere tap på fordringer, økt effektivisering og stabilt høy kundetilfredshet. Bompengebransjen har vært igjennom tre år med betydelige endringer. Vi er fornøyd med at vi har levert solide resultater hvert tertial og hvert år gjennom denne perioden.

Fjellinjen har signert ny bompengeavtale med Samferdselsdepartementet med tilhørende finansierings- og prosjektavtale. Fjellinjen er dermed fullt ut etablert som et av fem regionale bompengeselskap i Norge, med et mandat til å kreve inn bompenger på vegne av Oslopakke 3 frem til og med 2036.

Gå til årsrapporten for 2017 (JPG, 29KB)