Hva går bompengene til?

Sist oppdatert: 06.07.2015 07:31:17

Mange viktige vei- og kollektivprosjekter i Oslo og Akershus er helt eller delvis finansiert av bompenger.

Vår by og nærområder ville sett veldig annerledes ut, ikke minst med tanke på trafikken, uten disse pengene. Bompengene gjør det enklere å ferdes i Oslo by, både som bilist, kollektivreisende og syklende.

De mest ambisiøse veiprosjektene har lagt trafikken i tunnel. På den måten har områdene som tidligere ble preget av trafikk nå blitt revitalisert og er til glede for alle som ferdes der. Tiltakene har også ført til langt bedre, tryggere og mer komfortabel fremkommelighet for både bilister, syklister og kollektivreisende.

Se hva bompengene går til:


Oslopakke 3
Bompengene går til å finansiere Oslopakke 3- som er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veier og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus fram til 2028.

Planen har en ramme på 59 milliarder kroner (2010-prisnivå) fram til 2028. Oslopakke 3 finansieres av bompenger og bevilgninger fra staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. I tillegg kommer jernbaneinvesteringene i regionen.

Hos Statens vegvesen finner du informasjon om de viktigste planene og hvordan det arbeides med Oslopakke 3.

Mange viktige vei- og kollektivprosjekter i Oslo og Akershus er helt eller delvis finansiert gjennom bompenger:

Storo stasjon t-baneringen
T-baneringen i Oslo stod ferdig i 2006 og ble finansiert av bompenger. Foto: Ruter As.

Sanntidssystemet er også finansiert av bompenger.
Les mer her. Foto: Ruter As.

Strekningen Wøyen-Bjørum i Bærum er også finansiert av bompenger. Les mer her.  

Byutviklingsprosjektet i Bjørvika finansieres også av bompenger.
Les mer her