Nye takster fra 1.februar 2017

Sist oppdatert: 01.02.2017 07:11:20

Etter vedtak i Stortinget høsten 2016, økes grunntaksten i bomringen i Oslo og Bærum

Bompengene går til å finansiere Oslopakke 3 - som er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veier og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. 

Fra onsdag 1. februar 2017 økes takstene i bomstasjonene i Oslo og Bærum. De nye takstene vil være:

Priser med avtale
 

Passering i Oslo kr. 30,60 kr. 91,80
Passering i Bærum kr. 15,30 kr. 45,90

 

Priser uten avtale
 

Passering i Oslo kr. 34,00 kr. 102,00
Passering i Bærum kr. 17,00 kr. 51,00

Takstgruppe 1 omfatter kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500kg og personbiler i kjøretøykategori M1. Takstgruppe 2 er kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler  i kjøretøykategori M1.

De øvrige avtalefordelene hos oss vil ikke bli endret. Avtalekunder har rabatt på 10 %, betaler kun for maks 60 passeringer pr mnd og belastes for kun én passering pr time. Timesregel og tak på passeringer gjelder separat for bomringen i Oslo og bomringen i Bærum.

Bestill AutoPass-avtale på våre nettside. Depositum for AutoPASS-brikke er 200 kr.

Takstendringer kan påklages til Vegdirektoratet innen 3 uker fra kunngjøring. Klagen sendes Statens vegvesen Region øst. Eventuelle spørsmål om endringen kan rettes til Fjellinjen på tlf. 02050.

Her er takstene som gjaldt fra 1.8.16-31.1.2017: 

 

Passering i Oslo, uten avtale kr. 33,00 kr. 99,00
Passering i Bærum, uten avtale kr. 16,50 kr. 49,50
Passering i Oslo, med avtale (10 % rabatt) kr.29,70 kr.89,10
Passering i Bærum, med avtale (10 % rabatt) kr.14,85 kr. 44,55