Nye takster fra 15. mars

Sist oppdatert: 27.02.2012 14:00:22

Statens vegvesen Region øst har vedtatt endring av takstene ved bomstasjonene i Oslo og Bærum. Takstene er nå 81,- for tung bil og 27,- for lett bil.

Prisjusteringern er i tråd med den alminnelige prisstigningen (målt som vekst i konsumprisindeksen).

Fra torsdag 15. mars 2012 prisjusteres takstene i bomstasjonene i Oslo og Bærum, og vil være: 

Priser med avtale
  bil t.o.m. 3500 kg
bil over 3500 kg
Passering i Oslo 21,60 64,80
Passering i Bærum 10,80  32,40

 

Priser uten avtale
  bil t.o.m. 3500 kg bil over 3500 kg
Passering i Oslo 27,- 81,-
Passering i Bærum 13,50 40,50

Kunder med gyldig AutoPASS-avtale hos Fjellinjen AS får 20% rabatt på alle passeringer, betaler for maks 60 passeringer pr mnd og belastes for kun én passering pr time.

Timesregel og tak på passeringer gjelder separat for bomringen i Oslo og bomringen i Bærum. Kunder som passerer med gyldig AutoPASS-avtale fra et annet bomselskap får 10 prosent rabatt ved passering. 

Du kan inngå AutoPASS-avtale her på våre nettsider.Depositum for AutoPASS-brikke er 200 kr.

Takstendringer kan påklages til Vegdirektoratet innen 3 uker fra kunngjøring. Klagen sendes Statens vegvesen Region øst. Eventuelle spørsmål om endringen kan rettes til Fjellinjen på tlf. 02050.

Takstene i 2011 uten avtale
  bil t.o.m. 3500 kg bil over 3500 kg
Passering i Oslo 26,- 78,-
Passering i Bærum 13,- 39,-