Obligatorisk brikke

Sist oppdatert: 06.07.2015 07:22:45

for tunge kjøretøy i næring - gjeldende fra 1.1.2015

Fra og med 1. januar 2015 er det obligatorisk for alle kjøretøy over 3,5 tonn registrert på foretak, stat, fylkeskommune eller kommune, eller som på annen måte hovedsakelig benyttes i næringsvirksomhet, å ha bombrikke i Norge.

Fjellinjen er valgt som hovedpartner for Statens vegvesen for innføring av obligatorisk brikke.

Eier man imidlertid en bobil, SUV e.l. over 3,5 tonn, som brukes privat, omfattes ikke kjøretøyet av påbudet.

Brikken er gratis, men det er et depositum på kr 200,-.

Påbudet er hjemlet i en forskrift som ble fastsatt 10. oktober 2014. Ordningen gjelder for alle nevnte norske og utenlandske kjøretøy på hele det norske, offentlige vegnettet.

Ifølge forskriften omfatter påbudet følgende

§ 1. Krav til bruk av elektronisk betalingsenhet
"Motorvogner med tillatt totalvekt over 3 500 kg som er registrert på foretak, stat, fylkeskommune eller kommune, eller som på annen måte hovedsakelig benyttes i næringsvirksomhet, skal ved all kjøring på offentlig veg være utstyrt med elektronisk betalingsenhet. Med næringsvirksomhet menes en vedvarende virksomhet som er egnet til å gi nettoinntekt. Påbudet etter første ledd gjelder ikke traktorer og motorredskaper. Tilsvarende gjelder påbudet ikke kjøretøy som er tilknyttet NATO militære hovedkvarter, utenlandske NATO-styrker og styrker som er med i Partnerskap for fred, og påbudet gjelder heller ikke kjøretøy tilpasset militært formål som er eid av forsvaret."

Politi, Tollvesen og Statens vegvesen skal kontrollere at påbudet overholdes. Hvis kjøretøyet ikke har gyldig avtale og bombrikke, utstedes et gebyr på kr 8 000. Det øker til kr 12 000 hvis gebyret ikke er betalt innen tre uker. Ved gjentakelse innen to år ilegges et gebyr på kr 16 000.

Fakta om obligatorisk bombrikke

  • Påbudet gjelder alle tunge kjøretøy over 3,5 tonn som er registrert på foretak, stat, fylkeskommune eller kommune, eller som på annen måte hovedsakelig benyttes i næringsvirksomhet i Norge, enten kjøretøyet er norsk eller utenlandsk.
  • Bombrikken må være knyttet til kjøretøyets registreringsnummer.
  • Eier av kjøretøy, fører eller leasing-taker er ansvarlig for å tegne avtale og skaffe bombrikke.
  • Følgende brikker er gyldige i Norge: AutoPASS og brikker godkjent i EasyGo-samarbeidet mellom Norge, Danmark, Sverige og Østerrike.