Fritaksavtale

Sist oppdatert: 06.07.2015 07:11:02

For å passere gratis i våre bomanlegg er du nødt til å skaffe deg en fritaksavtale.

Med fritaksavtale vil du ikke lenger motta faktura for passeringer i bomanlegg som gir rett til fritak.

Ordningen med fritak er lovbestemt og gjelder buss i rute, utrykningskjøretøy, ambassadebiler, elbiler, hydrogenbiler og forflytningshemmede med gyldig parkeringstillatelse.   

 
Slik skaffer du deg en fritaksavtale:

1. Jeg har en vanlig avtale i Fjellinjen som jeg ønsker å gjøre om til fritak:

Send inn en henvendelse via Min side. Oppgi bilnummer, bilmerke og legg ved dokumentasjon (se veiledning her)

Send en e-post til , Oppgi kundenummer, bilnummer og legg ved dokumentasjon.


2. Jeg har ikke avtale fra før: 

Inngå avtale via Min side. Her kan du legge ved dokumentasjon på fritak
 (se veiledning).