Hva betyr lyssignalene?

Sist oppdatert: 03.07.2015 10:24:37

Vi kommuniserer med følgende lyssignal ved passering:

Grønt signal: 

Grønt lyssignal  

 

 

Dette betyr at passeringen er godkjent. Du har en gyldig AutoPASS-avtale.

Hvitt signal: 

Hvitt lyssignal

 

 

Har du ikke avtalegiro, betyr dette at du har en utestående faktura som har gått over forfall.

Har du avtalegiro, betyr dette at det har gått ut en ny faktura på avtalen din. Det hvite lyset signaliserer at trekket har blitt sendt til banken din. Du vil få grønt signal så fort innbetalingen er registrert. Dette tar cirka 20 dager. Du kan sjekke forfallsdato på den nye fakturaen via Min side. Se veiledning til høyre. 

Ikke signal

Ikke signal  

 

 

Kjøretøy som ikke er registrert med AutoPASS-avtale får ikke signal når de passerer bomstasjonene våre. Når man ikke har brikke i bilen blir passeringer registrert ved at vi tar bilder av kjøretøyets skilter.

Har du avtale er det kun i følgende situasjoner at du ikke vil få signal ved passering:

Ny avtale:
Har du tegnet avtale, men ikke fått brikke ennå, får du ikke signal ved passering. Les mer her.

Du har en brikke som ikke har blitt avlest:
Det hender det skjer sporadiske feil med brikkeavlesning på bomstasjonene våre. Det kan også være at bilen din har en frontrute som hindrer at brikkesignalene blir lest eller at brikken har lavt batteri. Les mer her.

Du har en eller flere fakturaer som har gått til inkasso:
Avtale med inkassokrav blir automatisk sperret og man vil ikke lenger få signal når man passerer bomstasjonene våreLes mer her. 

Rødt signal

Ved passering på fortau eller i motgående kjørefelt vil dette signalet vise at passeringen likevel er registrert. Grunnen for dette signalet er å forhindre trafikkfarlig kjøring for å unngå bomavgift i våre bomstasjoner.