Betaling og priser

Sist oppdatert: 03.07.2015 10:01:25

Her finner du priser for passeringer i Oslo og Bærum med og uten avtale:

 
Passering i Oslo, uten avtale kr. 32,00 kr. 96,00
Passering i Bærum, uten avtale kr. 16,00 kr. 48,00
Passering i Oslo, med avtale (10 % rabatt) kr. 28,80 kr.86,40
Passering i Bærum, med avtale (10 % rabatt) kr.14,40 kr. 43,20Har du avtale blir du kun belastet for en passering per time og maks 60 passeringer per måned. Dette gjelder separat for bomringen i Oslo og bomringen i Bærum. Dersom du har passert bomringen i Oslo 60 ganger innenfor én kalendermåned, vil du ikke belastes ytterligere. Det samme gjelder separat for bomringen i Bærum. Les mer om fordeler med avtale her.

Takstene ovenfor vedtatt av Statens Vegvesen Region øst og er gjeldende fra 27. april 2015. 

Her finner du takstene som var gjeldende fra 1.2.2014-26.4.2015.

Hva går bompengene til?