Betaling og priser

Sist oppdatert: 03.03.2014 09:59:11

Her finner du priser for passeringer i Oslo og Bærum med og uten avtale:

 
Passering i Oslo, uten avtale kr. 31 kr. 93
Passering i Bærum, uten avtale kr. 15,50 kr. 46,50
Passering i Oslo, med avtale (10 % rabatt) kr. 27,90 kr. 83,70
Passering i Bærum, med avtale (10 % rabatt) kr. 13,95 kr. 41,85Har du avtale blir du kun belastet for en passering per time og maks 60 passeringer per måned. Dette gjelder separat for bomringen i Oslo og bomringen i Bærum. Dersom du har passert bomringen i Oslo 60 ganger innenfor én kalendermåned, vil du ikke belastes ytterligere. Det samme gjelder separat for bomringen i Bærum. Les mer om fordeler med avtale her.

Takstene ovenfor er gjeldende fra 1. februar 2014. Dette ble vedtatt i Stortinget 6. desember 2013- i forbindelse med statsbudsjettet for 2014.
Les mer her.  

Hva går bompengene til?